Starka förbindelser med dina medarbetare hälsofrämjande
Hälsa

Starka förbindelser med dina medarbetare hälsofrämjande

Att dela en nära band med dina medarbetare kan ha stora fördelar med att din hälsa, enligt nya forskningsstudier. Leadforskare Niklas Steffens sa "Vi är mindre utbrända och har större välbefinnande när vårt team och vår organisation ger oss en känsla av tillhörighet och samhälle - när Det ger oss en känsla av "weess". Forskarna analyserade 58 studier med över 19 000 anställda i 15 länder. De fann att anställda som starkt identifierade med sina medarbetare hade bättre hälsoeffekter och lägre risk för utbrändhet. Forskarna visade att goda sociala obligationer på jobbet kan ha positiva hälsoeffekter, men ingen orsakssamband har upprättats.

Steffens added
, "Dessa resultat visar att både prestanda och hälsa förbättras i den utsträckning att arbetsplatser ger människor en känsla av" vi "och" oss ". Social identifikation bidrar till både psykologisk och fysiologisk hälsa, men hälsofördelarna är starkare för psykisk hälsa. "

Fördelar med mentala hälsan kan komma från att få socialt stöd från andra och ha meningsfulla sociala kontakter.

Vad ljudet som din kropp gör betyder verkligen
Dödsrisken fördubblas på grund av detta...

Lämna Din Kommentar